Aktualności

Oczyszczalnia Ścieków w Mroczy

Projekt Branży Elektrycznej i AKPiA dla inwestycji pn.: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mroczy” Zadanie w trakcie realizacji

Ujęcie wody dla VEOLIA S.A – Poznań Karolin

Szafka zasilania dla Zastawek SZZ dla zadania „Remont ujęcia wody dla VEOLIA S.A – Poznań Karolin” Zakończenie zadania

Oczyszczalnia ścieków Lisewo, dla Gminy Skulsk

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Lisewo, dla Gminy Skulsk wraz z instalacją fotowoltaiczną 49kWp” Zakończenie zadania

Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Szreniawa

„Rozbudowa układu sterowania Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szreniawa dla nowej studni głębinowej nr 1A” Zakończenie zadania

Pompownia ścieków w Nieporęcie, Lipy

Prefabrykacja oraz montaże i uruchomienia rozdzielnic AKPIA dla zadania „Budowy pompowni ścieków w Nieporęcie 'Lipy’ ul. Jana Kazimierza” Zakończenie zadania

Oczyszczalnia ścieków w Luszynie w Gminie Pacyna

Modernizacja układu zasilania na oczyszczalni ścieków w Luszynie w Gminie Pacyna. Zakończenie zadania

Biogazownia rolnicza w miejscowości Węgrzynów

Biogazownia rolnicza o mocy 499 kW w miejscowości Węgrzynów. Zakończenie zadania

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Wielichowo

Zadanie w trakcie realizacji: Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielichowo.  

Budowa i Przebudowa Sieci Wodociągowych, Gmina Chojnice

Zadanie w trakcie realizacji: Uporządkowanie Gospodarki Wodnej w Południowej Części Gminy Chojnice – Etap II; Budowa i Przebudowa Sieci Wodociągowych – Budowa Komór Regulacyjno-Pomiarowych.

Pompownie na terenie Piekar Śląskich i Brzeszcz

Wykonanie prac adaptacyjnych na pompowniach na terenie Piekar Śląskich i Brzeszcz w celu włączenia w istniejący system monitoringu GPRS i SCADA na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu. Zakończenie zadania

Układ sterowania zestawu nalewania żywicy MARMITE Łowyń

Projekt i realizacja zadania pn.” Układ sterowania zestawu nalewania żywicy” MARMITE Łowyń. Zakończenie zadania Zleceniodawca: MMR Group Polska Sp. z o.o.

Oczyszczalnia ścieków dla aglomeracji Koło

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło. Przepustowość:  Qdśr=12000 m3/dobę ,; Obciążenie 80000 RLM. Zakończenie zadania

Oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki, gmina Obrzycko

Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki, gmina Obrzycko Zakończenie zadania

Wyspowa praca zespołów prądotwórczych na Centralnej Oczyszczalni Ścieków dla Aquanet

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Branży Elektrycznej, AKPiA oraz teletechnicznej na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego: „Wyspowa praca zespołów prądotwórczych na Centralnej Oczyszczalni Ścieków” dla AQUANETU Zadanie w realizacji

Przebudowa układu wentylacji powietrza złowonnego, instalacji do oczyszczania powietrza biofiltra ob. Nr 65.2 oraz przebudowa zagęszczaczy osadu ob. Nr 20.1 i nr 20.2 na terenie COŚ AQUANET w Koziegłowach

Projekt Branży Elektrycznej i AKPiA dla inwestycji pn.: „Przebudowa układu wentylacji powietrza złowonnego, instalacji do oczyszczania powietrza biofiltra ob. Nr 65.2 oraz przebudowa zagęszczaczy osadu ob. Nr 20.1 i nr 20.2 na terenie COŚ AQUANET w Koziegłowach” Zadanie w realizacji

Wzmocnienie magistrali wodociągowej oraz realizacja awaryjnego zrzutu wody ze zbiorników na wzgórzu Morasko do Kolektora Sucholeskiegow rejonie ul. Morasko w Poznaniu

Projekt Branży Elektrycznej, AKPiA oraz teletechnicznej: dla inwestycji pn.: „Wzmocnienie magistrali wodociągowej oraz realizacja awaryjnego zrzutu wody ze zbiorników na wzgórzu Morasko do Kolektora Sucholeskiegow rejonie ul. Morasko w Poznaniu” Zadanie w realizacji

Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego

Projekt i prefabrykacja paumatycznej rozdzielnicy sterowniczej dla ramienia nalewaka siarki na obiekcie: Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Zadanie w realizacji

Budowa systemu monitoringu technologicznego dla biogazowni na zlecenie Katedry Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Badawcze Stanowisko Dyspozytorskie SCADA: „Budowa systemu monitoringu technologicznego dla biogazowni na zlecenie Katedry Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” Zadanie w realizacji

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud

Projekt i prefabrykacja rozdzielnicy sterowniczej AKP zestawu hydroforowego dla zadania pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud” Zadanie w realizacji

Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz

Projekt i prefabrykacja rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej AKPiA w standardzie frimy AQUANET dla zadania pn.: „Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz” Zadanie w realizacji

Budowa komór regulacyjno-pomiarowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chojnicach

Rozpoczęcie realizacji zadania pn. „Uporządkowania gospodarki wodnej w południowej części Gminy Chojnice” Budowa komór regulacyjno-pomiarowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chojnicach Zadanie w realizacji  

Modernizacja systemu napowietrzania OŚ w Grodzisku Wielkopolskim

Podpisanie umowy na Wykonanie instalacji nowych dmuchaw wraz z układami sterującymi napowietrzaniem w ramach zadania pn. „Modernizacja systemu napowietrzania OŚ w Grodzisku Wielkopolskim” Zadanie w realizacji  

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Lisewo, dla Gminy Skulsk

Projekt i budowa naziemnej instalację fotowoltaicznej do 49kWp dla inwestycji pn.: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Lisewo, dla Gminy Skulsk” Zadanie w realizacji  

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raczycach

Podpisanie umowy na Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie branży elektrycznej i AKPiA wraz z instalacja fotowoltaiczną dla zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raczycach”. Zadanie w realizacji  

Budowa biogazowni rolniczej w miejscowości Śniaty

Budowa biogazowni rolniczej do mocy 500kW w miejscowości Śniaty Zadanie w realizacji  

Budowa elektrociepłowni biogazowej rolniczej Turowo

Budowa elektrociepłowni biogazowej rolniczej Turowo o mocy do 0,5MW Zadanie w realizacji  

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie

Dokumentacja projektowa „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie z uwzględnieniem wykorzystania źródeł energii odnawialnej Zadanie w realizacji  

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiszkowo

Inwestycja pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiszkowo, gmina Kiszkowo, powiat gnieźnieński – etap I oraz etap II” Zadanie w realizacji  

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Lisewo, dla Gminy Skulsk

Inwestycja pn.: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Lisewo, dla Gminy Skulsk” Zadanie w realizacji  

Zbiorniki Wody Czystej Morasko oraz Pompowni Koronna

Inwestycja pn.: „Naprawa instalacji AKP oraz infrastruktury sieci OT na obiektach technologicznych Zbiorniki Wody Czystej Morasko oraz Pompowni Koronna” Zadanie w realizacji  

Przebudowa układu wentylacji powietrza złowonnego, instalacji do oczyszczania powietrza biofiltra

Inwestycja w trybie zaprojektuj i wybuduj Przebudowa układu wentylacji powietrza złowonnego, instalacji do oczyszczania powietrza biofiltra ob. Nr 65.2 oraz przebudowa zagęszczaczy osadu ob. Nr 20.1 i nr 20.2 na terenie COŚ w Koziegłowach Zadanie w realizacji  

Zaprojektowanie i budowa prototypu jachtu oceanicznego typu szkuner dla osób niepełnosprawnych” dla firmy Europa’s Cup FD & YACHTS Sp. z o.o.

Dostawa zestawu urządzeń wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością na potrzeby projektu: „Zaprojektowanie i budowa prototypu jachtu oceanicznego typu szkuner dla osób niepełnosprawnych” dla firmy Europa’s Cup FD & YACHTS Sp. z o.o. Zadanie w realizacji  

Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

Zadanie nr 3A: Część biologiczna – rozbudowa o zespół kogeneracyjny Zakończenie zadania  

Układ sterowania biogazownią Głąbowo

Zakończenie zadania pn. W formule zaprojektuj i wybuduj  

Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Święty Wojciech

Zadanie inwestycyjnego w trybie Zaprojektuj i Wybuduj pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Święty Wojciech”

Nowe ZOO w Poznaniu

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO w Poznaniu – Układy sterowania elektrycznego zasuwami w instalacji wodociągowej. Zleceniodawca to ELTEL Poznań  

Nowe realizacje w budowie

09 sierpnia 2021 Oczyszczalnia Ścieków m. Smardzewo gm. Szczaniec  – w realizacji Oczyszczalnia Ścieków m.  Koło  – w realizacji Oczyszczalnia Ścieków Łęczyca –„ Budowa drugiego ciągu reaktora biologicznego modernizowanej oczyszczalni ścieków w Łęczycy, gm. Komorniki” – w realizacji Gmina Dominowo „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłapowo” – w realizacji  

Oczyszczalnia Ścieków w Drzycimiu zakończenie budowy

30 lipca 2021 Oczyszczalnia Ścieków Drzycim Zakończenie budowy oczyszczalni ścieków w Drzycimiu

Oczyszczalnia Ścieków w Drzycimiu

04 maja 2021 Oczyszczalnia Ścieków Drzycim Trwa budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu Oczyszczalnie

Oczyszczalnia Ścieków w Magnuszewie

30 kwietnia 2021 Oczyszczalnia Ścieków Magnuszew zakończona przebudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Magnuszewie Oczyszczalnie

Oczyszczalnia Ścieków w Unisławiu

30 kwietnia 2021 Oczyszczalnia Ścieków Unisław zakończona modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową budynków technicznych oraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław Oczyszczalnie

Oczyszczalnia Ścieków w Wolsztynie

29 styczeń 2021 Oczyszczalnia Ścieków Wolsztyn zakończona budowa instalacji do przeróbki osadów ściekowych wraz z zasilaniem za pomocą instalacji fotowoltaicznej na komunalnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Wolsztyńsko-Siedleckie” Qdśr = 6000 m3/d

Oczyszczalnia Ścieków w Drzeńsku

28 styczeń 2021 Oczyszczalnia Ścieków Drzeńsko zakończone uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rzepin – Kontrakt I – Budowa oczyszczalni ścieków w Drzeńsku wykonawcze) Qdśr = 1000 m3/d Oczyszczalnie

Oczyszczalnia Ścieków w Złotnikach Kujawskich

31 październik 2020 Oczyszczalnia Ścieków Złotniki Kujawskie zakończona modernizacja układu sterowania oczyszczalni ścieków w Mierzwinie. Układ sterowania procesem technologicznym (Automatyka, pomiary, sygnalizacja, synoptyka, układy wykonawcze) Qdśr = 1000 m3/d Oczyszczalnie

Oczyszczalnia Ścieków w Racocie

29 sierpnia 2020 Oczyszczalnia Ścieków Racot zakończona Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią ścieków Qdśr = 820 m3/d (Qdmax= 1110 m3/d). Oczyszczalnie

Nowa strona internetowa

26 sierpnia 2020 Rusza nowa strona www Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

Kolejne szkolenia z automatyki budynkowej WAGO ukończone.

1 sierpnia 2019 Kolejne szkolenia z automatyki budynkowej WAGO ukończone. Gratulujemy naszemu koledze Michałowi Kwiatkowskiemu pomyślnego ukończenia kolejnych

Uzyskaliśmy certyfikat KNX

27 maja 2019 Uzyskaliśmy certyfikat KNX Gratulujemy naszym kolegom uzyskania Certyfikatów KNX uprawniających do