POSTER / Aktualności

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raczycach

Podpisanie umowy na Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie branży elektrycznej i AKPiA wraz z instalacja fotowoltaiczną

dla zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raczycach”.

Zadanie w realizacji