POSTER / Aktualności

Oczyszczalnia Ścieków w Racocie

29 sierpnia 2020

Oczyszczalnia Ścieków Racot

zakończona Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią ścieków Qdśr = 820 m3/d (Qdmax= 1110 m3/d).

Oczyszczalnie