POSTER / Aktualności

Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Święty Wojciech

Zadanie inwestycyjnego w trybie Zaprojektuj i Wybuduj pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Święty Wojciech”

Zleceniodawca: Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Generalny Wykonawca: Konsorcjum WUPRINŻ/POSTER/ EKOWODROL