POSTER / Aktualności

Oczyszczalnia Ścieków Drzeńsko

28 styczeń 2021

Oczyszczalnia Ścieków Drzeńsko

zakończone uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rzepin – Kontrakt I – Budowa oczyszczalni ścieków w Drzeńsku wykonawcze) Qdśr = 1000 m3/d

Oczyszczalnie