POSTER / Aktualności

Przebudowa układu wentylacji powietrza złowonnego, instalacji do oczyszczania powietrza biofiltra ob. Nr 65.2 oraz przebudowa zagęszczaczy osadu ob. Nr 20.1 i nr 20.2 na terenie COŚ AQUANET w Koziegłowach

Projekt Branży Elektrycznej i AKPiA dla inwestycji pn.:
„Przebudowa układu wentylacji powietrza złowonnego, instalacji do oczyszczania powietrza biofiltra ob. Nr 65.2 oraz przebudowa zagęszczaczy osadu ob. Nr 20.1 i nr 20.2 na terenie COŚ AQUANET w Koziegłowach”

Zadanie w realizacji