POSTER / Aktualności

Budowa komór regulacyjno-pomiarowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chojnicach

Rozpoczęcie realizacji zadania pn. „Uporządkowania gospodarki wodnej w południowej części Gminy Chojnice”
Budowa komór regulacyjno-pomiarowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chojnicach

Zadanie w realizacji