POSTER / Aktualności

Oczyszczalnia Ścieków Wolsztyn

29 styczeń 2021

Oczyszczalnia Ścieków Wolsztyn

zakończona budowa instalacji do przeróbki osadów ściekowych wraz z zasilaniem za pomocą instalacji fotowoltaicznej na komunalnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Wolsztyńsko-Siedleckie” Qdśr = 6000 m3/d

Oczyszczalnie