Oczyszczalnie

Oczyszczalnia Ścieków w Łęczycy

Rok przekazania do eksploatacji: w trakcie realizacji Opis:

Wymiana instalacji elektrycznych i AKPiA pierwszego ciągu reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków w Łęczycy, gm. Komorniki

Wymiana instalacji elektrycznych i AKPiA w pompowni ścieków surowych na oczyszczalni ścieków w Łęczycy, gm. Komorniki

Oczyszczalnia Ścieków w Cielczy k/Jarocina

Zamawiąjący: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Jarocinie Generalny Wykonawca: EKO-DBAJ Sp. z o.o. Jarocin Rok przekazania do eksploatacji: zakończenie zadania Wrzesień 2021 Opis:

Modernizacja gospodarski osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina

Przepustowość:  Qśr =  14 438 m3/d

Komora Rozdziału Ścieków w Poznaniu, ul. Serbska

Rok przekazania do eksploatacji: październik 2021 Opis:

Naprawa rozdzielnic elektrycznych i automatyki w komorze rozdziału ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu – wymiana istniejących rozdzielni: elektrycznej i AKP odpowiedzialnych za zasilanie urządzeń, sterowanie napędami AUMA MATIC, pomiary przepływu i poziomów zlokalizowanych w komorze oraz wymiana szafki transmisji danych

Oczyszczalnia ścieków w Chłapowie

Rok przekazania do eksploatacji: w budowie Opis:

W trakcie realizacji w gminie Dominowo – Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłapowo

Oczyszczalnia Ścieków w Łęczycy

Rok przekazania do eksploatacji: luty 2022 Opis:

Budowa drugiego ciągu reaktora biologicznego modernizowanej oczyszczalni ścieków w Łęczycy, gm. Komorniki

 

Oczyszczalnia Ścieków w Kole

Opis:

Zaprojektowanie, budowa, przebudowa i remont obiektów oczyszczalni ścieków w Kole, do wielkości, która umożliwi osiąganie parametrów ścieków oczyszczonych i parametrów osadów ściekowych spełniających aktualnie obowiązujące przepisy prawne

Oczyszczalnia Ścieków w Smardzewie, gm. Szczaniec

Opis:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Smardzewo

Oczyszczalnia Ścieków w Drzycimiu

Generalny Wykonawca: Ekowater Sp. z o.o. i Invest-Tech Sp. z o.o Rok przekazania do eksploatacji: lipiec 2021 Opis:

 

Aquanet Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Koziegłowach

Generalny Wykonawca: PTB NICKEL Sp. z o. o. Rok przekazania do eksploatacji: 2021 Opis:

Modernizacja piaskowników na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach Qdśr = 200 000 m3/d

Aquanet Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków w Poznaniu

Generalny Wykonawca: Biowatt S.A. Rok przekazania do eksploatacji: 2021 Opis:

Wzrost produkcji energii „zielonej” na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków Qdśr = 50 000 m3/d

Strona nr 1 z 14Starsze referencje »