Oczyszczalnie

Oczyszczalnia Ścieków Drzycim

Generalny Wykonawca: Ekowater Sp. z o.o. i Invest-Tech Sp. z o.o Rok przekazania do eksploatacji: w trakcie budowy (2021) Opis:

Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu

Aquanet Centralna Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy

Generalny Wykonawca: PTB NICKEL Sp. z o. o. Rok przekazania do eksploatacji: 2021 Opis:

Modernizacja piaskowników na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach Qdśr = 200 000 m3/d

Aquanet Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków Poznań

Generalny Wykonawca: Biowatt S.A. Rok przekazania do eksploatacji: 2021 Opis:

Wzrost produkcji energii „zielonej” na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków Qdśr = 50 000 m3/d

Oczyszczalnia Ścieków Moryń

Generalny Wykonawca: Zakład Usług Technicznych "AGH" Atlasiński i Wspólnicy sp.j. Rok przekazania do eksploatacji: 2021 Zakres prac: Instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne i AKPiA Qdśr = 600 m3/d Opis:

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Moryniu

Oczyszczalnia Ścieków Unisław

Generalny Wykonawca: EKOWATER Sp. z o.o. Rok przekazania do eksploatacji: 2021 Opis:

Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową budynków technicznych oraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław

Oczyszczalnia Ścieków Magnuszew 

Generalny Wykonawca: P.U.KONWESBUD Jacek Wesołowski Rok przekazania do eksploatacji: 2021 Opis:

Przebudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Magnuszewie

Oczyszczalnia Ścieków Wolsztyn

Generalny Wykonawca: Envirotech Sp. z o.o. Rok przekazania do eksploatacji: 2021 Opis:

Budowa instalacji do przeróbki osadów ściekowych wraz z zasilaniem za pomocą instalacji fotowoltaicznej na komunalnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Wolsztyńsko-Siedleckie Qdśr = 6000 m3/d

Oczyszczalnia Ścieków Drzeńsko

Generalny Wykonawca: Aqua Processer Sp. z o. o.  Rok przekazania do eksploatacji: 2021 Opis:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rzepin – Kontrakt I – Budowa oczyszczalni ścieków w Drzeńsku

Oczyszczalnia Ścieków Złotniki Kujawskie

Rok przekazania do eksploatacji: 2020 Zakres prac: Układ sterowania procesem technologicznym (Automatyka, pomiary, sygnalizacja, synoptyka, układy wykonawcze) Opis:

Modernizacja układu sterowania oczyszczalni ścieków w Mierzwinie. Qdśr = 1000 m3/d

Biofiltry Białystok

Generalny Wykonawca: Eko Partnerzy Sp. z o.o. Rok przekazania do eksploatacji: 2020 Zakres prac: Prefabrykacja, dostawa i montaż rozdzielnic zasilająco-sterujących 5 instalacji lawowych zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni w Białymstoku Opis:

Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektów oczyszczalni ścieków w Białymstoku

Strona nr 1 z 13Starsze referencje »