spr
POSTER / Produkty / Pompownie

Sterownice SMT

pdf

Zobacz folder

Sterownice SMTx–xx są aparaturą zasilająco-sterującą przeznaczoną do zasilania i sterowania naprzemienną pracą pomp zatapialnych, których silnik pobiera prąd znamionowy nie większy niż 44A.

W programie produkcji firmy „POSTER” znajdują się sterownice typu SMT w następujących wykonaniach:

  • sterownice typu SMTx–Dx przeznaczone do zasilania i sterowania pomp z bezpośrednim rozruchem silników,
  • sterownice typu SMTx–Sx wyposażone w urządzenia łagodnego startu i zatrzymania silników pomp (softstarter).

Sterownice SMT posiadają obudowy o stopniu ochrony IP66, wykonane z włókna poliestrowego. Obudowy wyposażone są w dodatkowe drzwi wewnętrzne, na których zamocowany został sterownik z panelem operatorskim, wyłącznik główny oraz gniazda serwisowe, przełączniki, przyciski i lampki.

Sterownice mogą być instalowane zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na wolnym powietrzu. Sterownica dostarczana jest z cokołem metalowym wykonanym z blachy ocynkowanej lub z fundamentem z tworzywa sztucznego, tworzącym stelaż montażowy. Stelaż przykręca się do spodniej części obudowy. Wewnątrz stelaża prowadzi kanał dla przewodów pomp i sygnalizatorów poziomu oraz sond.

Sterownice SMT wyposażone są w moduł telemetryczny MT101 do sterowania, regulacji oraz do komunikacji z nadrzędnymi układami nadzoru lub powiadamiania o stanach awaryjnych za pomocą transmisji danych GPRS.  Sterownice posiadają sterowanie awaryjne dwóch pomp od poziomu MAX, niezależne od sterownika PLC.

Mogą współpracować zarówno z pływakowymi sygnalizatorami poziomu jak i z układami analogowego pomiaru wysokości słupa cieczy (z zastosowaniem czujników ultradźwiękowych lub hydrostatycznych).

Sterownice SMT oznaczone są znakiem CE.

spr

ZASADA OZNACZANIA STEROWNICY

SPR [1]-[2][3]-[4]-[5]

[1] ­ liczba pomp 1/2/3 [2] ­ sposób rozruchu silnika pompy

D – bezpośredni S – soft-starter

[3] ­ wyposażenie kontrolne pompy

0 –­ bez wyposażenia 1 –­ tylko termokontakty w stojanie silnika pompy 2 – termokontakty i czujniki przecieku cieczy do silnika lub pompy

[4] ­ kody pozastandardowego wyposażenia [5] ­ prąd znamionowy silnika ( wartość w amperach )

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE STEROWNICY SPR

1. Przystosowanie do zasilania jednym kablem 3x400V, 2. Wyłącznik główny, 3. Wyłącznik różnicowo-prądowy, 4. Gniazdo robocze 230V/6A, 5. Ogrzewanie z termostatem, 6. Przekaźnik kontroli symetrii napięć zasilających, 7. Wyłączniki samoczynne do silników, 8. Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem, 9. Kontrola wysokiego poziomu, 10. Przełącznik rodzaju pracy A-O-R, niezależnie dla każdej pompy, 11. Przyciski START-STOP dla każdej pompy, 12. Lampki sygnalizacyjne pracy i awarii 13. Moduł telemetryczny MT-101 14. Panel operatorski tekstowy 15. Zmienna kolejność włączania pomp, 16. Sygnalizator optyczny awarii 17. Awaryjny układ sterowania 2 pompy bez udziału PLC

WYPOSAŻENIE DODATKOWE : 

Nazwa Oznaczenie
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe typu I 050
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe typu I + II 051
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe typu III dla fazy sterującej 052
Gniazdo robocze 3x400V 16A 054
Gniazdo robocze 24V/2A 055
Układ UCP (układ automatycznego czyszczenia pompowni) 056
Liczniki godzin pracy pomp (elektromechaniczne) 057
Pomiar prądu obciążenia w jednej fazie 058
Sygnalizator akustyczny (12V) 068
Bezpotencjałowe zestyki pełnej sygnalizacji 074
Gniazdo zasilania rezerwowego 16A/32A oraz przełącznik sieć – agregat (do awaryjnego zasilania 1 pompy) 075
Układ do powiadamiania o sytuacjach awaryjnych SMS 076
Sonda hydrostatyczna do pomiaru ciągłego poziomu ścieków z kablem 10m 077
Pływakowe sygnalizatory poziomu MAC-3; I=10mb; 1szt. 079
Armatura zawieszeniowa z obciążnikiem do mocowania sygnalizatorów poziomu 080
Fundament betonowy 082
Fundament z tworzywa o wysokości 0,5m; 0,75m; 1m 083
Oświetlenie wewnętrzne szafki 084
Zasilanie oświetlenia zewnętrznego z czujnikiem zmierzchowym 085
Sygnalizacja otwarcia włazu 086
Zabudowa przetwornika przepływomierza 088