Stacje uzdatniania wody
i hydrofornie

Stacja Uzdatniania Wody w Potaśni w Gminie Ostrzeszów

Zamawiąjący: Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o. Generalny Wykonawca: Envirotech Rok przekazania do eksploatacji: zakończenie zadania Listopd 2021 Opis:

Projekt oraz realizacja zadania pod nazwą „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Potaśnia w Gminie Ostrzeszów”

Stacja Uzdatniania Wody Konin-Kurów

Zleceniodawca: PWiK Sp. z o.o. w Koninie Generalny Wykonawca: PTB NICKEL Rok przekazania do eksploatacji: sierpień 2021 Opis:

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – technologia oraz termomodernizacja i przebudowa budynku Stacji Wodociągowej Konin-Kurów wraz z budową pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacją oświetlenia zewnętrznego

Stacja Uzdatniania Wody Czersk

Rok przekazania do eksploatacji: 2020 Opis:

Modernizacja układu sterowania pomp głębinowych na stacji uzdatniania wody przy ul. Leśnej w miejscowości Czersk // Modernizacja układu sterowania stacji uzdatniania wody wraz z włączeniem do systemu monitoringu GZGK Czersk

Stacja Uzdatniania Wody Kościan

Rok przekazania do eksploatacji: 2020 Opis:

Układ sterowania systemem napowietrzania otwartego na SUW „Jesionowa” w Kościanie” Qdmax = 5300 m3/d

Stacja Uzdatniania Wody Kościan

Rok przekazania do eksploatacji: 2019 Opis:

Układ sterowania systemem napowietrzania otwartego na SUW „Łazienki” w Kościanie

Mosina Pożegowo

Zamawiąjący: AQAUNET Poznań Generalny Wykonawca: WUPRINŻ Poznań Branża: elektryczna i AKPiA Rok przekazania do eksploatacji: 2017 - 2018 Zakres prac: koncepcja, projekt, prefabrykacja, montaż, oprogramowanie, rozruch Opis:

Kompleksowa przebudowa zbiorników retencyjnych wody czystej z rozbudową systemu SCADA, wykonanie awaryjnego zasilania energetycznego,  automatyzacja procesu technologicznego z zastosowaniem sterownika mikroprocesorowego, system monitoringu zdalnego, wykonanie oświetlenia terenu.

Stacja Uzdatniania Wody dla m. Nowy Tomyśl

Zamawiąjący: PWIK Nowy Tomyśl Generalny Wykonawca: POSTER Zakład Automatyzacji Rok przekazania do eksploatacji: 2017 Zakres prac: Koncepcja, projekt, prefabrykacja, montaż, oprogramowanie, rozruch Opis:

Modernizacja zasilania napędów technologicznych oraz AKPiA, automatyzacja procesu technologicznego z zastosowaniem sterowników mikroprocesorowych, przygotowanie do wizualizacji w systemie SCADA

Stacja Uzdatniania Wody Nowy Tomyśl

Rok przekazania do eksploatacji: 2016 - 2017 Opis:

Modernizacja układu sterowania procesem technologicznym na stacji uzdatniania wody w Nowym Tomyślu

Rozbudowa Miejskiej Stacji Uzdatniania Wody w Grodzisku Wlkp.

Zamawiąjący: GPK Grodzisk Wlkp. Generalny Wykonawca: POSTER Zakład Automatyzacji Rok przekazania do eksploatacji: 2016 Zakres prac: Koncepcja, projekt, prefabrykacja, montaż, oprogramowanie, rozruch Opis:

Modernizacja zasilania napędów technologicznych oraz AKPiA, automatyzacja procesu technologicznego z zastosowaniem sterowników mikroprocesorowych, przygotowanie do wizualizacji w systemie SCADA

Stacja Uzdatniania Wody dla AQUANET Poznań – Dębiec

Zamawiąjący: AQUANET Poznań Generalny Wykonawca: POSTER Zakład Automatyzacji Rok przekazania do eksploatacji: 2016 Zakres prac: Koncepcja, projekt, prefabrykacja, montaż, oprogramowanie, rozruch Opis:

Modernizacja zasilania napędów technologicznych oraz AKPiA, automatyzacja procesu technologicznego z zastosowaniem sterowników mikroprocesorowych, przygotowanie do wizualizacji w systemie SCADA

Strona nr 1 z 4Starsze referencje »