Pompownie

Pompownia Łazy

Opis:

System sześciu pompowni pneumatycznych w miejscowości Łazy

Pompownia Lipno

Generalny Wykonawca: POSTER Poznań Rok przekazania do eksploatacji: 2018 Zakres prac: koncepcja, projekt, prefabrykacja, montaż, oprogramowanie, rozruch Opis:

Zleceniodawca: PUK Lipno

Branża: elektryczna i AKPiA

Opis:  Kompleksowa przebudowa układu zasilania i sterowania główną pompownią miejską w m. Lipno. Wykonanie awaryjnego zasilania energetycznego,   system monitoringu zdalnego SCADA,

Pompownie EPP Toruń

Generalny Wykonawca: EKOWODROL Sp. z o.o. Koszalin Rok przekazania do eksploatacji: 2018 Zakres prac: koncepcja, projekt, prefabrykacja, montaż, oprogramowanie, rozruch Opis:

Zleceniodawca: Toruńskie Wodociagi S.A.

Branża: elektryczna i AKPiA

Opis:  Kompleksowa budowa układu sterowania Pneumatycznej Pompowni Ścieków EPP z system monitoringu zdalnego SCADA, integracja z systemem SCADA Toruńskich Wodociagów

Przebudowa zakładowej pompowni ścieków Mleczarni MLEKOPOL Wolsztyn

Generalny Wykonawca: POSTER Poznań Rok przekazania do eksploatacji: 2017 Zakres prac: koncepcja, projekt, prefabrykacja, montaż, oprogramowanie, rozruch Opis:

Zleceniodawca: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Wolsztynie

Branża: elektryczna i AKPiA

Opis:  Kompleksowa modernizacja zakładowej pompowni ścieków, automatyzacja procesu technologicznego z zastosowaniem sterownika mikroprocesorowego, system monitoringu zdalnego, wykonanie oświetlenia terenu

Główna Pompownia Ścieków dla m. Poznania – Poznań Garbary – rozbudowa

Generalny Wykonawca: Infra Gorzów Wlkp Rok przekazania do eksploatacji: 2015 - 2016 Zakres prac: koncepcja, projekt, prefabrykacja , montaż, rozruch instalacji AKPiA Opis:

Zasilanie napędów technologicznych, AKPiA i automatyzacja procesu technologicznego z zastosowaniem sterowników mikroprocesorowych, wizualizacja SCADA , systemy wizyjne CCTV alarmu i napadu, detekcja gazów szkodliwych, układ sterowania wentylacją.

Pneumatyczne Przepompowanie Ścieków w m. Droginia Gm. Myślenice

Generalny Wykonawca: Ekowodrol Koszalin Rok przekazania do eksploatacji: 2015 Zakres prac: Projekt wykonawczy, prefabrykacja, montaż i rozruch Opis:

Realizacje robót elektrycznych i AKPiA, automatyzacja pneumatycznego procesu technologicznego z zastosowaniem sterownika mikroprocesowego oraz przetwornic częstotliwości.

Modernizacja pomp obiegowych w elektrociepłowni Koszalin

Generalny Wykonawca: POSTER Poznań Rok przekazania do eksploatacji: 2012 Zakres prac: Koncepcja, projekt wykonawczy, prefabrykacja, montaż i uruchomienie sterownicy Opis:

Inwestor: PEC Koszalin

Opis: 1 pompa 315kW zasilana falownikiem; 1 pompa 400kW zasilana falownikiem. 1 pompa 315kW zasilana softstartem

Przepompownia ścieków na Oczyszczalni „Suchy Jar”

Generalny Wykonawca: ArcelorMittal, Kraków Rok przekazania do eksploatacji: 2014 Zakres prac: Koncepcja, projekt, prefabrykacja, montaż i uruchomienie sterownicy Opis:

1 pompa 30 kW zasilana falownikiem

Pompownia wody w kopalni odkrywkowej – Libiąż

Generalny Wykonawca: FLOW CONTROL Sp. z o. o. Rok przekazania do eksploatacji: 2013 Zakres prac: Koncepcja, projekt, prefabrykacja, montaż i uruchomienie sterownicy. Opis:

1 pompa 41 kW; 1 pompa 90 kW

Modernizacja pomp obiegowych w elektrociepłowni Koszalin

Generalny Wykonawca: PEC Koszalin Rok przekazania do eksploatacji: 2012 Zakres prac: Koncepcja, projekt, prefabrykacja, montaż i uruchomienie sterownicy Opis:

1 pompa 315 kW zasilana falownikiem; 1 pompa 200 kW zasilana falownikiem.

Strona nr 1 z 5Starsze referencje »