Biogazownie

Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Koziegłowach

Zamawiąjący: Aquanet S.A Generalny Wykonawca: BIOWATT Rok przekazania do eksploatacji: zakończenie zadania Luty 2022 Opis:

Wymiana urządzeń instalacji biogazowej w przepompowni biogazu w ob. nr 26 na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach

Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Koziegłowach

Zamawiąjący: Aquanet S.A Generalny Wykonawca: WITKOWITZ ENVI Republika Czeska Rok przekazania do eksploatacji: zakończenie zadania Listopd 2021 Opis:

Układ pomiaru poziomu zbiornika biogazu na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach

Publikacje POSTER w prasie branżowej

Opis:

Link do strony Issuu

Rolniczo–Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalnw w Przybrodzie

Generalny Wykonawca: Dynamic Biogas Poznań Rok przekazania do eksploatacji: lipiec 2021 Opis:

Modernizacja Innowacyjnej biogazowni w Rolniczo–Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym w Przybrodzie należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie

Zleceniodawca: Generalny wykonawca Biowatt S.A Rok przekazania do eksploatacji: maj 2021 Opis:

Budowa zbiornika biogazu na terenie oczyszczalni ścieków w Gnieźnie

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu – Suchy Las

Rok przekazania do eksploatacji: maj 2021 Opis:

Dokończenie przebudowy i modernizacji instalacji odgazowania, przesyłu i zagospodarowania biogazu składowiskowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Strona nr 1 z 1