POSTER / Produkty / Pompownie

Sterownice SPU

pdf

Zobacz folder

Sterownice SPUx–xx są aparaturą zasilająco-sterującą przeznaczoną do zasilania i sterowania naprzemienną pracą pomp zatapialnych o mocy nie większej, niż 4 kW .

W programie produkcji firmy „POSTER” znajdują się sterownice typu SPU w następujących wykonaniach:

  • sterownice typu SPUx–Dx przeznaczone do zasilania i sterowania pomp z bezpośrednim rozruchem silników.

Sterownice SPU posiadają obudowy o stopniu ochrony IP66, wykonane z włókna poliestrowego. Obudowy wyposażone są w dodatkowe drzwi wewnętrzne, na których zamocowany został sterownik z panelem operatorskim, wyłącznik główny .

Sterownice mogą być instalowane zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na wolnym powietrzu. Sterownica dostarczana jest z cokołem metalowym wykonanym jest z blachy ocynkowanej lub z fundamentem z tworzywa sztucznego, tworzącym stelaż montażowy. Stelaż przykręca się do spodniej części obudowy. Wewnątrz stelaża prowadzi kanał dla przewodów pomp i sygnalizatorów poziomu oraz sond.

Sterownice SPU wyposażone są w przemysłowe sterowniki mikroprocesorowe PLC do sterowania, regulacji oraz do komunikacji z nadrzędnymi układami nadzoru lub powiadamiania o stanach awaryjnych za pomocą modemów telefonicznych GSM .

Mogą współpracować zarówno z pływakowymi sygnalizatorami poziomu jak i z układami analogowego pomiaru wysokości słupa cieczy (z zastosowaniem czujników ultradźwiękowych lub hydrostatycznych).

Sterownice SPU oznaczone są znakiem CE.

spr

ZASADA OZNACZANIA STEROWNICY

SPU[1]-[2][3]-[4]-[5]

[1] ­ liczba pomp 1/2 [2] ­ sposób rozruchu silnika pompy

D – bezpośredni

[3] ­ wyposażenie kontrolne pompy

0 – bez wyposażenia 1 – tylko termokontakty w stojanie silnika pompy 2 – termokontakty i czujniki przecieku cieczy do silnika lub pompy

[4] ­ kody dodatkowego wyposażenia [5] ­ prąd znamionowy silnika ( wartość w amperach )

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE STEROWNICY SPU

1. Przystosowanie do zasilania jednym kablem 3x400V, 2. Wyłącznik główny, 3. Przekaźnik kontroli symetrii napięć zasilających, 4. Wyłączniki samoczynne do silników , 5. Sterownik przemysłowy zintegrowany z panelem operatorskim, 6. Przełącznik rodzaju pracy A-R (klawiatura sterownika) dla każdej pompy, 7. Przyciski START-STOP (klawiatura sterownika) dla każdej pompy, 8. Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem, 9. Zmienna kolejność włączania pomp, 10. Kontrola wysokiego poziomu, 11. Wyłącznik różnicowo-prądowy, 12. Gniazdo robocze 230V/6A, 13. Licznik godzin pracy każdej pompy (realizowane przez sterownik), 14. Licznik liczby załączeń każdej pompy (realizowane przez sterownik). 15. Sygnalizator optyczny awarii

WYPOSAŻENIE DODATKOWE : 

Nazwa Oznaczenie
Sygnalizator akustyczny (12V) 068
Bezpotencjałowe zestyki pełnej sygnalizacji 074
Układ do powiadamiania o sytuacjach awaryjnych SMS 076
Sonda hydrostatyczna do pomiaru ciągłego poziomu ścieków z kablem 10m 077
Pływakowe sygnalizatory poziomu MAC-3; I=10mb; 1szt. 079
Armatura zawieszeniowa z obciążnikiem do mocowania sygnalizatorów poziomu 080
Hydrostatyczne czujniki poziomu „dzwony”, 2 szt. 081
Fundament betonowy 082
Fundament z tworzywa o wysokości 0,5m; 0,75m; 1m 083
Ogrzewanie z termostatem 087

 

UWAGA! Inne wyposażenie wg wymagań Zamawiającego nie jest możliwe. Swobodną konfigurację rozdzielnic zasilająco sterowniczych pompowni umożliwiają typoszeregi SPR i SPB produkcji POSTER.