spr
POSTER / Produkty / Pompownie

Sterownice SPR

pdf

Zobacz folder

Sterownice SPRx–xx są aparaturą zasilająco-sterującą przeznaczoną do zasilania i sterowania naprzemienną pracą pomp zatapialnych, których silnik pobiera prąd znamionowy nie większy niż 22A, moc (11kW).

W programie produkcji firmy „POSTER” znajdują się sterownice typu SPR w następujących wykonaniach:

  • sterownice typu SPRx–Dx przeznaczone do zasilania i sterowania pomp z bezpośrednim rozruchem silników,
  • sterownice typu SPRx–Sx wyposażone w urządzenia łagodnego startu i zatrzymania silników pomp (softstarter).

Sterownice SPR posiadają obudowy o stopniu ochrony IP66, wykonane z włókna poliestrowego. Obudowy wyposażone są w dodatkowe drzwi wewnętrzne, na których zamocowany został sterownik z panelem operatorskim, wyłącznik główny oraz gniazda serwisowe.

Sterownice mogą być instalowane zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na wolnym powietrzu. Sterownica dostarczana jest z cokołem metalowym wykonanym jest z blachy ocynkowanej lub z fundamentem z tworzywa sztucznego, tworzącym stelaż montażowy. Stelaż przykręca się do spodniej części obudowy. Wewnątrz stelaża prowadzi kanał dla przewodów pomp i sygnalizatorów poziomu oraz sond.

Sterownice SPR wyposażone są w przemysłowe sterowniki mikroprocesorowe PLC do sterowania, regulacji oraz do komunikacji z nadrzędnymi układami nadzoru lub powiadamiania o stanach awaryjnych za pomocą modemów telefonicznych, GSM / GPRS lub radiowych. Sterownice posiadają sterowanie awaryjne jednej pompy od poziomu MAX, niezależne od sterownika PLC.

Mogą współpracować zarówno z pływakowymi sygnalizatorami poziomu jak i z układami analogowego pomiaru wysokości słupa cieczy (z zastosowaniem czujników ultradźwiękowych lub hydrostatycznych).

Sterownice SPR oznaczone są znakiem CE.

spr

ZASADA OZNACZANIA STEROWNICY

SPR [1]-[2][3]-[4]-[5]

[1] ­ liczba pomp 1/2/3 [2] ­ sposób rozruchu silnika pompy

D – bezpośredni S – soft-starter do 11 kW

[3] ­ wyposażenie kontrolne pompy

0 –­ bez wyposażenia 1 –­ tylko termokontakty w stojanie silnika pompy 2 – termokontakty i czujniki przecieku cieczy do silnika lub pompy

[4] ­ kody pozastandardowego wyposażenia [5] ­ prąd znamionowy silnika ( wartość w amperach )

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE STEROWNICY SPR

1. Przystosowanie do zasilania jednym kablem 3x400V, 2. Wyłącznik główny, 3. Przekaźnik kontroli symetrii napięć zasilających, 4. Wyłączniki samoczynne do silników, 5. Sterownik przemysłowy zintegrowany z panelem operatorskim, 6. Przełącznik rodzaju pracy A-R (klawiatura sterownika) dla każdej pompy, 7. Przyciski START-STOP (klawiatura sterownika) dla każdej pompy, 8. Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem, 9. Zmienna kolejność włączania pomp, 10. Kontrola wysokiego poziomu, 11. Gniazdo robocze 230V/6A, 12. Wyłącznik różnicowo-prądowy, 13. Ogrzewanie z termostatem, 14. Licznik godzin pracy każdej pompy (realizowane przez sterownik), 15. Licznik liczby załączeń każdej pompy (realizowane przez sterownik). 16. Sygnalizator optyczny awarii 17. Awaryjny układ sterowania 1 pompy bez udziału PLC

WYPOSAŻENIE DODATKOWE : 

Nazwa Oznaczenie
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe typu I 050
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe typu I + II 051
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe typu III dla fazy sterującej 052
Gniazdo robocze 3x400V 16A 054
Gniazdo robocze 24V/2A 055
Układ UCP (układ automatycznego czyszczenia pompowni) 056
Pomiar prądu obciążenia w jednej fazie 058
Sygnalizator akustyczny (12V) 068
Bezpotencjałowe zestyki pełnej sygnalizacji 074
Gniazdo zasilania rezerwowego 16A/32A oraz przełącznik sieć – agregat (do awaryjnego zasilania 1 pompy) 075
Układ do powiadamiania o sytuacjach awaryjnych SMS 076
Sonda hydrostatyczna do pomiaru ciągłego poziomu ścieków z kablem 10m 077
Układ do powiadamiania o sytuacjach awaryjnych: GPRS MT 078
Układ do powiadamiania o sytuacjach awaryjnych: GPRS K-POS 078
Układ do powiadamiania o sytuacjach awaryjnych: radiowy 078
Pływakowe sygnalizatory poziomu MAC-3; I=10mb; 1szt. 079
Armatura zawieszeniowa z obciążnikiem do mocowania sygnalizatorów poziomu 080
Fundament betonowy 082
Fundament z tworzywa o wysokości 0,5m; 0,75m; 1m 083
Oświetlenie wewnętrzne szafki 084
Zasilanie oświetlenia zewnętrznego z czujnikiem zmierzchowym 085
Sygnalizacja otwarcia włazu 086
Zabudowa przetwornika przepływomierza 088