POSTER / Produkty / Pompownie

Archiwum - Sterownice SP

pdf

Zobacz folder

Sterownica SPx – Dx – x jest aparaturą zasilająco – sterującą przeznaczoną do zasilania i sterowania naprzemienną pracą pomp, których silnik o mocy nie większej niż 4kW, pobiera prąd znamionowy nie większy niż 7A. Aparatura może kontrolować temperaturę stojanów silników oraz wysoki i niski poziom wody lub ścieków w pompowni. Sterownica jest przystosowana do informowania o stanach awaryjnych w pompowni lub w sterownicy, przez sygnalizację optyczną lub optyczno – akustyczną. Sterownica wykorzystuje sygnalizatory typu ENM-10 do określania: oddzielnych poziomów włączania i wspólnego poziomu wyłączania pomp. Jako dodatkowe wyposażenie katalogowe sterownica może posiadać beznapięciowe zestyki i dodatkowe listwy zaciskowe do przesyłania sygnałów binarnych będących powieleniem sygnałów synoptyki sterownicy.

Zestyki beznapięciowej sygnalizacji obejmują:

 • Zasilanie 3x380V AC
 • Zasilanie 24V DC
 • Praca pompy P1
 • Praca pompy P2
 • Przeciążenie silnika lub zadziałanie termokontaktu pompy P1
 • Przeciążenie silnika lub zadziałanie termokontaktu pompy P2

Sterownica w zależności od wersji wykonania, może być montowana w pomieszczeniu lub na wolnym powietrzu.

ZASADA OZNACZANIA STEROWNICY
SP[1]-D[2]-[3]-[(4)]-[5]

 • [1] ­ liczba pomp 1 lub 2
 • [2] ­ wyposażenie kontrolne pompy
  0 ­ bez wyposażenia
  1 ­ tylko termokontakty w stojanie silnika pompy
  2 – termokontakty i czujniki przecieku cieczy do silnika lub pompy np. z kontrolerem MiniCas
 • [3] ­ miejsce instalowania sterownicy
  W ­ wewnątrz budynku
  Z ­ na zewnątrz budynku
 • [4] ­ kody pozastandardowego wyposażenia·
 • [5] ­ prąd znamionowy silnika (nie więcej niż 7A)

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE STEROWNICY SP

 • Przystosowanie do zasilania jednym kablem 3x380V
 • Rozłącznik bezpiecznikowy z bezpiecznikami topikowymi
 • Wyłącznik różnicowo – prądowy
 • Przekaźnik kontroli symetrii napięć zasilających
 • Wyłączniki samoczynne silników pomp
 • Przełącznik rodzaju pracy R-0-A
 • Przyciski START-STOP
 • Zmienna kolejność włączania pomp
 • Zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem
 • Kontrola wysokiego poziomu
 • Zasilanie sygnalizatora alarmu (12V DC)
 • Lampki kontrolne pracy i awarii

WYPOSAŻENIE DODATKOWE :

Nazwa Oznaczenie
Licznik godzin pracy pompy 057
Sygnalizator optyczny(12V) 065
Sygnalizator optyczno – akustyczny (12V) 068
Beznapięciowe zestyki pełnej sygnalizacji pompowni 074

ZESTAWIENIE OBUDÓW APARATURY ZASILAJĄCO – STERUJĄCEJSPx –D1 – x (rozruch bezpośredni)

Liczba pomp Symbol Obudowa
1 SP1-D1-W RN3x18
SP1-D1-Z RN3x18 + SAL750
2 SP2-D1-W RN3x18
SP2-D1-Z RN3x18 + SAL750