POSTER / Produkty / Pompownie

Archiwum - Sterownice POS

pdf

Zobacz folder

Sterownice typu POS służą do zasilania i sterowania naprzemienną pracą pomp w pompowniach wody lub ścieków.

W zależności od wersji wykonania mogą być montowane w pomieszczeniu lub na wolnym powietrzu.
Są przystosowane do zasilania jednym kablem o napięciu 3 x 400V w układzie sieci TN-S lub TN-C-S.
Sposób wykonania sterownicy zależy od liczby zainstalowanych pomp, sposobu rozruchu, prądu znamionowego i wyposażenia kontrolnego. Pompy sterowane są automatycznie w funkcji poziomu cieczy w pompowni lub ręcznie. Sterownice mogą współpracować z różnymi systemami zdalnego powiadamiania.
Sterownice POS oznaczone są znakami CE i bezpieczeństwa „B”.

PODZIAŁ STEROWNIC:

1. Ze względu na sposób zasilania silnika

 • dla pomp z bezpośrednim rozruchem silników, np. POS2-DA1-Z

 • dla pomp z rozruchem silników w układzie gwiazda- trójkąt, np. POS2-YA1-Z

 • z układem łagodnego rozruchu i zatrzymania silnika (softstarter), np. POS2-SA1-Z.

2. Ze względu na sposób sterowania

 • za pomocą pływakowych sygnalizatorów poziomu

 • z ciągłym pomiarem poziomu cieczy za pomocą czujnika hydrostatycznego lub ultradźwiękowego

 • z układem zabezpieczającym przed „siorbaniem” (np. kontroler FPC-FLYGT).

3. Indywidualne projekty

 • np. dla większej liczby pomp, dużych obciążeń lub dodatkowego wyposażenia wg wymagań zamawiającego, (również z zastosowaniem sterownika przemysłowego).

ZASADA OZNACZANIA STEROWNICY
POS [1] – [2][3][4] – [5] – [6] – [7]

 • [1] – Liczba pomp
  1 – jedna pompa
  2 – dwie pompy
  3 – trzy pompy

 • [2] – Sposób rozruchu silnika pompy
  D – bezpośredni
  Y – gwiazda – trójkąt
  S – softstarter

 • [3] – Maksymalny prąd znamionowy silnika
  A – do 15 amperów
  B – do 40 amperów
  C – do 63amperów

 • [4] – Wyposażenie kontrolne pompy
  0 – bez wyposazenia
  1 – tylko termokontakty w stojanie silnika
  2 – termokontakty i czujniki przecieku
  3 – termokontakty/termistory i inne czujniki

 • [5] – Miejsce instalowania
  W – wewnątrz budynku
  Z – na zewnątrz budynku

 • [6] – Kody dodatkowego wyposażenia wg. wykazu

 • [7] – Prąd znamionowy silnika w amperach

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE STEROWNICY POS 

 • obudowa wewnętrzna-stal IP55, RAL7032

 • obudowa zewnętrzna-aluminium RAL7032

 • wyłącznik główny

 • bezpieczniki topikowe główne

 • przekaźnik kontroli symetrii napięć zasilających

 • wyłączniki samoczynne silników lub przekaźniki termiczne silników

 • układy rozruchowe (gwiazda-trójkąt lub softstartery)

 • zabezpieczenie przed jednoczesnym włączeniem wszystkich pomp

 • Przełącznik rodzaju pracy R-0-A

 • Przyciski START-STOP

 • Zmienna kolejność włączania pomp

 • Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem

 • Kontrola wysokiego poziomu

 • Beznapięciowe styki zintegrowanego alarmu

 • Lampki kontrolne

 • Gniazdo robocze 230V/6A

WYPOSAŻENIE DODATKOWE :

Nazwa Oznaczenie
Wyłącznik różnicowo-prądowy 049
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C 050
Klimatyzacja (grzałka) 051
Gniazdo serwisowe 24V AC 2A 055
Licznik godzin pracy pompy 057
Amperomierz w 1 fazie 058
Woltomierz z wybierakiem 059
Licznik liczby załączeń pompy 061
Sygnalizator optyczny(12V) 065
Sygnalizator optyczno – akustyczny (12V) 068
Beznapięciowe zestyki pełnej sygnalizacji pompowni 074
Gniazdo zasilania rezerwowego 32A oraz przełącznik sieć – agregat (do awaryjnego zasilania 1 pompy) 075
System POS-GSM do powiadamiania o sytuacjach awaryjnych przez telefon GSM 076
Sonda hydrostatyczna do ciągłego pomiaru poziomu ścieków 077

– inne wyposażenie wg wymagań zamawiającego.
WYMIARY STEROWNIC

Typ sterownicy Sterownica Sterownica ze stelażem
Wysokość
[mm]
Szerokość
[mm]
Głębokość
[mm]
Wysokość
[mm]
Szerokość
[mm]
Głębokość
[mm]
POS1-DA_-_
POS1-DB_-_
POS1-DC_-_
POS1-YA_-_
POS1-YB_-_
POS1-YC_-_
POS1-SA_-_
POS1-SB_-_
POS1-SC_-_
600 600 210 1150 300 730
POS2-DA_-_
POS2-DB_-_
POS2-YA_-_ POS2-SA_-_ 750 600 210 1150 300 730
POS3-DA_-_
POS2-DC_-_ POS2-YB_-_ 800 1000 290 1300 1150 425
POS3-DB_-_ POS3-YA_-_ POS3-SA_-_
POS2-YC_-_ POS2-SB_-_
POS2-SC_-_
800 1000 290 1300 1150 425
POS3-DC_-_ POS3-YB_-_
POS3-YC_-_
POS3-SB_-_
POS3-SC_-_ 1400 1000 290