Systemy monitoringu

Lniano

Rok przekazania do eksploatacji: 2018 Zakres prac: Wykonani aplikacji SCADA dla 65 pompowni  leżących na terenie gminy Lniano

Marki

Rok przekazania do eksploatacji: 2018 - 2019 Zakres prac: Wykonani aplikacji SCADA dla 100 pompowni należących do Spółki Wodociag Marecki

Lipno

Rok przekazania do eksploatacji: 2018 Zakres prac: Wykonani aplikacji SCADA dla pompowni i SUW należących do Spółki

Osieczna

Rok przekazania do eksploatacji: 2017 Zakres prac: Upgrade 20 systemów SCADA działających w całej spółce. Aktualizacja oprogramowania systemowego. Wymiana sprzętu

PWIK Szczecinek

Rok przekazania do eksploatacji: 2017 Zakres prac: Upgrade 20 systemów SCADA działających w całej spółce. Aktualizacja oprogramowania systemowego. Wymiana sprzętu

Jabłonna

Rok przekazania do eksploatacji: 2017 Zakres prac: Upgrade 20 systemów SCADA działających w całej spółce. Aktualizacja oprogramowania systemowego. Wymiana sprzętu

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

Generalny Wykonawca: Monitoring stacji uzdatniania wody Rok przekazania do eksploatacji: 2014 Zakres prac: Wykonanie centralnego stanowiska dyspozytorskiego do monitoringu, stworzenie aplikacji do wizualizacji i archiwizacji danych o stacji

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie

Generalny Wykonawca: Monitoring stacji uzdatniania wody Rok przekazania do eksploatacji: 2014 Zakres prac: Wykonanie centralnego stanowiska dyspozytorskiego do monitoringu, stworzenie aplikacji do wizualizacji i archiwizacji danych o stacji

Urząd Miasta i Gminy Mikstat

Generalny Wykonawca: System monitoringu pompowni sieciowych Rok przekazania do eksploatacji: 2013 Zakres prac: Wykonanie centralnego stanowiska dyspozytorskiego do monitoringu, stworzenie aplikacji do wizualizacji i archiwizacji danych o obiektach

Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

Generalny Wykonawca: System monitoringu pompowni sieciowych i stacji uzdatniania wody Rok przekazania do eksploatacji: 2013 Zakres prac: Wykonanie centralnego stanowiska dyspozytorskiego do monitoringu, stworzenie aplikacji do wizualizacji i archiwizacji danych o obiektach

Strona nr 1 z 6Starsze referencje »