Stacje uzdatniania wody
i hydrofornie

Mosina Pożegowo

Zamawiąjący: AQAUNET Poznań Generalny Wykonawca: WUPRINŻ Poznań Branża: elektryczna i AKPiA Rok przekazania do eksploatacji: 2017 - 2018 Zakres prac: koncepcja, projekt, prefabrykacja, montaż, oprogramowanie, rozruch

Stacja Uzdatniania Wody dla m. Nowy Tomyśl

Zamawiąjący: PWIK Nowy Tomyśl Generalny Wykonawca: POSTER Zakład Automatyzacji Rok przekazania do eksploatacji: 2017 Zakres prac: Koncepcja, projekt, prefabrykacja, montaż, oprogramowanie, rozruch

Mosina Pożegowo

Zamawiąjący: AQAUNET Poznań Generalny Wykonawca: WUPRINŻ Poznań Branża: elektryczna i AKPiA Rok przekazania do eksploatacji: 2017 - 2018 Zakres prac: koncepcja, projekt, prefabrykacja, montaż, oprogramowanie, rozruch

Rozbudowa Miejskiej Stacji Uzdatniania Wody w Grodzisku Wlkp.

Zamawiąjący: GPK Grodzisk Wlkp. Generalny Wykonawca: POSTER Zakład Automatyzacji Rok przekazania do eksploatacji: 2016 Zakres prac: Koncepcja, projekt, prefabrykacja, montaż, oprogramowanie, rozruch

Stacja Uzdatniania Wody dla AQUANET Poznań – Dębiec

Zamawiąjący: AQUANET Poznań Generalny Wykonawca: POSTER Zakład Automatyzacji Rok przekazania do eksploatacji: 2016 Zakres prac: Koncepcja, projekt, prefabrykacja, montaż, oprogramowanie, rozruch

SUW Kościan ul. Jesionowa

Zamawiąjący: HYDRO Generalny Wykonawca: Zakład Automatyzacji Rok przekazania do eksploatacji: 2016 Zakres prac:  oprogramowanie sterowników PLC i systemu SCADA, rozruch

Zestaw Hydroforowy w Gminie Krasocin

Generalny Wykonawca: POSTER Zakład Automatyzacji Rok przekazania do eksploatacji: 2015 Zakres prac: Projekt, prefabrykacja, montaż i uruchomienie zestawu pompowego wraz ze sterownicą

Zestaw Hydroforowy Kielce „Browar”

Generalny Wykonawca: POSTER Zakład Automatyzacji Rok przekazania do eksploatacji: 2015 Zakres prac: Koncepcja, projekt, prefabrykacja, montaż, oprogramowanie, rozruch

ZUW Szczepanów (Środa Śląska)

Generalny Wykonawca: POSTER Zakład Automatyzacji Rok przekazania do eksploatacji: 2015 Zakres prac: Koncepcja, projekt, prefabrykacja, montaż, oprogramowanie, rozruch

Stacja Uzdatniania Wody Rzeczyca

Generalny Wykonawca: POSTER Zakład Automatyzacji Rok przekazania do eksploatacji: 2015 Zakres prac: Koncepcja, projekt, prefabrykacja, montaż, oprogramowanie, rozruch

Strona nr 1 z 4Starsze referencje »