Regulamin

Regulamin – warunki pobytu i rezerwacji

1. – Rezerwacji dokonujemy telefonicznie w celu potwierdzenia wybranego terminu  podając imię i nazwisko, termin pobytu, ilość osób (łącznie z dziećmi).

2. – Wymagamy wpłaty zaliczki  wartości 900zł.  w ciągu 2 dni od chwili zgłoszenia rezerwacji.

3. – W przypadku nie otrzymania wpłaty w terminie 2 dni wstępna rezerwacja zostaje anulowana.

4. – Pozostała należność za cały pobyt i opłata klimatyczna dla gminy (2 zł. od osoby za każdy dzień) regulowana jest w dniu przyjazdu gotówką.

5. – Dodatkowa osoba w domku 60zł. (doba) po wcześniejszym uzgodnieniu przy rezerwacji.

6. – Wynajmujący zobowiązany jest do przekazania w ramach kaucji kwoty 300zł. która zostanie pobrana w chwili  zameldowania i rozliczona w momencie wymeldowania. Kaucja podlega zwrotowi w całości w przypadku niestwierdzenia żadnych uszkodzeń lub braków w wyposażeniu domku.

7. – Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

8. –  Pobyt rozpoczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10:00 ostatniego  dnia.

9. – Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności właściciela ośrodka.

10. – Prosimy powiadomić właściciela ośrodka o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

11. – Ze względu na swój mały, kameralny charakter, również w trosce o bezpieczeństwo i spokojny wypoczynek prosimy o nie zapraszanie gości  spoza ośrodka – ośrodek przeznaczony jest wyłącznie dla naszych gości.

12. – Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie ośrodka i placu zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.

13. – Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe, pieniądze itp.

14. – Liczba osób mogących przebywać w domku i na terenie obiektu jest ograniczona do podanej w trakcie rezerwacji.

15. – Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domkach drewnianych obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA  papierosów, używania jakichkolwiek urządzeń niestanowiących wyposażenia pomieszczeń oraz smażenia ryb.

16. – Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 7.00.

17. – Do każdego domku przynależy jedno bezpłatne miejsce parkingowe niestrzeżone na terenie obiektu.

18. – Zachowanie Gości i osób na terenie obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu i wypoczynku innych Gości.

19. – Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy ani wpłaconego zadatku w razie nie dotrzymania podanego terminu pobytu lub rezygnacji.

20. – Zmiana terminu przyjazdu na późniejszy lub wyjazdu na wcześniejszy nie stanowi podstawy do zmniejszenia ceny za pierwotnie zadeklarowany przez Gościa okres pobytu.

Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie. Uzupełnieniem regulaminu jest cennik usług określający opłaty za zakwaterowanie. Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych  w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy.

NUMER KONTA BANKOWEGO: PKO BP 19 1020 4160 0000 2102 0018 3848

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 jest Milena Kostrzyńska.