POSTER / Produkty / Monitoring i wizualizacja

System monitoringu GPRS

pdf

Zobacz folder

System monitoringu K_POS-GPRS przeznaczony jest do monitorowania pompowni w trybie ciągłym. Pozwala to monitorować stany pracy i parametry eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń oraz sygnalizować stany awaryjne. System wykorzystuje do komunikacji pakietową transmisję danych (GPRS), dzięki czemu zapewniona jest (przez operatorów sieci komórkowych) niezawodność łącza w każdych warunkach terenowych i pogodowych.

System monitoringu GPRS składa się ze stanowiska dyspozytorskiego (stacji odbiorczej) oraz wielu stacji nadawczych umieszczonych w sterownicach poszczególnych pompowni. W każdej pompowni zainstalowany jest sterownik programowalny, który komunikuje się ze stanowiskiem dyspozytorskim za pomocą modułu telemetrycznego GSM/GPRS. Stacja dyspozytorska stanowi centrum zbierania, archiwizowania i analizy informacji o stanach i parametrach pompowni. W przypadku zmiany stanu obiektu np. wystąpienia awarii, uruchomienia pompy wysyłane są odpowiednie informacje do stanowiska dyspozytorskiego.

Stanowisko dyspozytorskie składa się z komputera klasy PC z zainstalowanym oprogramowaniem wizualizacyjnym SCADA, które zapewnia czytelne przedstawienie wszystkich danych dotyczących monitorowanego systemu. Na ekranie ogólnym ukazującym mapę monitorowanego obszaru pokazane jest rozmieszczenie obiektów oraz ich ogólny stan. Szczegóły dotyczące monitorowanego obiektu dostępne są po wyborze konkretnego obiektu.

Dzięki ciągłemu zbieraniu danych z sieci pompowni, oraz ich archiwizacji możliwe jest analizowanie wykresów poszczególnych wielkości technologicznych. Zapewnia to możliwość kontroli poprawności działania układów sterowania pompowni. Wszystkie dane archiwizowane są w odpowiednich bazach danych programu wizualizacyjnego oraz dostępne są również do dalszej obróbki w programach pakietu MSOffice.

Alarmy napływające z monitorowanej sieci są rejestrowane w bazie alarmów bieżących programu wizualizacyjnego. Stacja dyspozytorska ogłasza alarm przyzywający operatora, który podejmuje odpowiednie środki zaradcze. Wszystkie alarmy po usunięciu ich przyczyny są archiwizowane w bazie zdarzeń historycznych, która umożliwia dalszą analizę statystyczną.

Dane zgromadzone zgromadzone przez system monitoringu można przedstawić w dogodny dla użytkownika sposób, przy pomocy systemu raportów:
– raport dzienny,
– raport dobowy,
– raport okresowy;
Możliwe jest również dopasowanie raportów do indywidualnych wymagań użytkowników systemu monitoringu GPRS.