Projekty obiektów WOD-KAN

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Grodzisk Wielkopolski

Rok przekazania do eksploatacji: sierpień 2019 Opis:

Projekt Wykonawczy Branża elektryczna i AKPiA dla inwestycji „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wielkopolskim

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Brzeziny

Rok przekazania do eksploatacji: czerwiec 2021 Opis:

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Września

Rok przekazania do eksploatacji: grudzień 2020 Opis:

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla obiektu Oczyszczalnia Ścieków w m. Września

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Chociwel

Rok przekazania do eksploatacji: w budowie Opis:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Chociwel oraz prowadzenie nadzoru autorskiego przy jego realizacji –  w realizacji

Miejska Komunalna Oczyszczalnia Ścieków w Świeciu

Rok przekazania do eksploatacji: w budowie Opis:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie elektryki i AKP dla zadania „ Budowa Miejskiej Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Świeciu” – w realizacji

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kobylniki

Rok przekazania do eksploatacji: w budowie Opis:

Wykonanie kompletnego pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki, gmina Obrzycko – w realizacji

Strona nr 1 z 1