Oczyszczalnie

Oczyszczalnia Ścieków w Magnuszewie

Generalny Wykonawca: P.U.KONWESBUD Jacek Wesołowski Rok przekazania do eksploatacji: 2021 Opis:

Przebudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Magnuszewie

Oczyszczalnia Ścieków w Wolsztynie

Generalny Wykonawca: Envirotech Sp. z o.o. Rok przekazania do eksploatacji: 2021 Opis:

Budowa instalacji do przeróbki osadów ściekowych wraz z zasilaniem za pomocą instalacji fotowoltaicznej na komunalnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Wolsztyńsko-Siedleckie Qdśr = 6000 m3/d

Oczyszczalnia Ścieków w Drzeńsku

Generalny Wykonawca: Aqua Processer Sp. z o. o.  Rok przekazania do eksploatacji: 2021 Opis:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rzepin – Kontrakt I – Budowa oczyszczalni ścieków w Drzeńsku

Oczyszczalnia Ścieków w Złotnikach Kujawskich

Rok przekazania do eksploatacji: 2020 Zakres prac: Układ sterowania procesem technologicznym (Automatyka, pomiary, sygnalizacja, synoptyka, układy wykonawcze) Opis:

Modernizacja układu sterowania oczyszczalni ścieków w Mierzwinie. Qdśr = 1000 m3/d

Biofiltry oczyszczalni ścieków w Białymstoku

Generalny Wykonawca: Eko Partnerzy Sp. z o.o. Rok przekazania do eksploatacji: 2020 Zakres prac: Prefabrykacja, dostawa i montaż rozdzielnic zasilająco-sterujących 5 instalacji lawowych zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni w Białymstoku Opis:

Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektów oczyszczalni ścieków w Białymstoku

Oczyszczalnia Ścieków w Kuślinie

Rok przekazania do eksploatacji: 2020 Opis:

Modernizacja instalacji zasilająco-sterowniczej na terenie istniejącej Oczyszczalni Ścieków w Kuślinie, województwo wielkopolskie, powiat nowotomyski Qdśr = 500 m3/d

Oczyszczalnia Ścieków w Racocie

Generalny Wykonawca: PTB NICKEL Sp. z o. o.  Rok przekazania do eksploatacji: 2020 Opis:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią ścieków” Qdśr = 820 m3/d (Qdmax= 1110 m3/d)

Oczyszczalnia ścieków w Emowie, gm. Wiązowna

Generalny Wykonawca: Zakład Usług Technicznych "AGH" Atlasiński i Wspólnicy sp.j. Rok przekazania do eksploatacji: 2019 Opis:

Remont oczyszczalni ścieków w Emowie

Oczyszczalnia Ścieków w Zakrzewie

Rok przekazania do eksploatacji: 2019 Opis:

Modernizacja instalacji elektrycznej i sterowania na oczyszczalni ścieków w Zakrzewie Qdśr = 200 m3/d

Oczyszczalnia Ścieków w Rakoniewicach

Generalny Wykonawca: PTB NICKEL Sp. z o. o. Rok przekazania do eksploatacji: 2017 - 2018 Opis:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach” Qdśr = 1165 m3/d (Qdmax= 1629 m3/d).