spb
POSTER / Produkty / Pompownie

Sterownice SPB

pdf

Zobacz folder

Sterownice SPBx–xx są aparaturą zasilająco-sterującą przeznaczoną do zasilania i sterowania naprzemienną pracą pomp zatapialnych, których silnik pobiera prąd znamionowy nie większy niż 44A.

W programie produkcji firmy „POSTER” znajdują się sterownice typu SPB w następujących wykonaniach:

  • sterownice typu SPBx–Dx przeznaczone do zasilania i sterowania pomp z bezpośrednim rozruchem silników,
  • sterownice typu SPBx–Sx wyposażone w urządzenia łagodnego startu i zatrzymania silników pomp (softstarter).

Sterownice SPB posiadają obudowy o stopniu ochrony IP66, wykonane z włókna poliestrowego. Obudowy wyposażone są w dodatkowe drzwi wewnętrzne, na których zamocowany został sterownik z panelem operatorskim, przyciski i lampki sygnalizacji ręcznego sterowania pompownią,  przełącznik główny oraz gniazda serwisowe.

Sterownice mogą być instalowane zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na wolnym powietrzu. Sterownica dostarczana jest z cokołem metalowym wykonanym jest z blachy ocynkowanej lub z fundamentem z tworzywa sztucznego, tworzącym stelaż montażowy. Stelaż przykręca się do spodniej części obudowy. Wewnątrz stelaża prowadzi kanał dla przewodów pomp i sygnalizatorów poziomu oraz sond.

Sterownice SPB wyposażone są w przemysłowe sterowniki mikroprocesorowe PLC do sterowania, regulacji oraz do komunikacji z nadrzędnymi układami nadzoru lub powiadamiania o stanach awaryjnych za pomocą modemów telefonicznych, GSM / GPRS lub radiowych. Sterownice posiadają sterowanie awaryjne dwóch pomp od poziomu MAX, niezależne od sterownika PLC.

Mogą współpracować zarówno z pływakowymi sygnalizatorami poziomu jak i z układami analogowego pomiaru wysokości słupa cieczy (z zastosowaniem czujników ultradźwiękowych lub hydrostatycznych).

Sterownice SPB oznaczone są znakiem CE.

spr

ZASADA OZNACZANIA STEROWNICY

SPB [1]-[2][3]-[4]-[5]

[1] ­ liczba pomp: 1/2/3 [2] ­ sposób rozruchu silnika pompy

D – bezpośredni, S – soft-starter.

[3] ­ wyposażenie kontrolne pompy

0 – bez wyposażenia, 1 – tylko termokontakty w stojanie silnika pompy 2 – termokontakty i czujniki przecieku cieczy do silnika lub pompy.

[4] ­ kody pozastandardowego wyposażenia [5] ­ prąd znamionowy silnika ( wartość w amperach )

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE STEROWNICY SPB

1. Przystosowanie do zasilania jednym kablem 3x400V, 2. Wyłącznik główny, 3. Wyłącznik różnicowo-prądowy 4. Przekaźnik kontroli symetrii napięć zasilających 5. Gniazdo robocze 230V/6A 6. Ogrzewanie z termostatem 7. Wyłączniki samoczynne do silników, 8. Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem 9. Kontrola wysokiego poziomu 10. Sterownik przemysłowy zintegrowany z panelem operatorskim, 11. Przełącznik rodzaju pracy A-0-R niezależny dla każdej pompy 12. Przyciski START, STOP dla każdej pompy, 13. Lampki sygnalizacji PRACY i AWARII pomp 14. Zmienna kolejność włączania pomp, 15. Niezależne załączanie każdej pompy 16. Licznik godzin pracy każdej pompy (realizowane przez sterownik), 17. Licznik liczby załączeń każdej pompy (realizowane przez sterownik). 18. Sygnalizator optyczny awarii 19. Awaryjny układ sterowania 2 pomp bez udziału PLC

WYPOSAŻENIE DODATKOWE : 

Nazwa Oznaczenie
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe typu I 050
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe typu I + II 051
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe typu III dla fazy sterującej 052
Gniazdo robocze 3x400V 16A 054
Gniazdo robocze 24V/2A 055
Układ UCP (układ automatycznego czyszczenia pompowni) 056
Pomiar prądu obciążenia w jednej fazie 058
Sygnalizator akustyczny (12V) 068
Bezpotencjałowe zestyki pełnej sygnalizacji 074
Gniazdo zasilania rezerwowego 16A/32A oraz przełącznik sieć – agregat (do awaryjnego zasilania 1 pompy) 075
Układ do powiadamiania o sytuacjach awaryjnych SMS 076
Sonda hydrostatyczna do pomiaru ciągłego poziomu ścieków z kablem 10m 077
Układ do powiadamiania o sytuacjach awaryjnych: GPRS MT 078
Układ do powiadamiania o sytuacjach awaryjnych: GPRS K-POS 078
Układ do powiadamiania o sytuacjach awaryjnych: radiowy 078
Pływakowe sygnalizatory poziomu MAC-3; I=10mb; 1szt. 079
Armatura zawieszeniowa z obciążnikiem do mocowania sygnalizatorów poziomu 080
Fundament betonowy 082
Fundament z tworzywa o wysokości 0,5m; 0,75m; 1m 083
Oświetlenie wewnętrzne szafki 084
Zasilanie oświetlenia zewnętrznego z czujnikiem zmierzchowym 085
Sygnalizacja otwarcia włazu 086
Zabudowa przetwornika przepływomierza 088