POSTER / Referencje / Systemy monitoringu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach

System monitoringu przepompowni sieciowych, stacji uzdatniania wody, oparty o łączność GSM/SMS