POSTER / Referencje / Systemy monitoringu

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku

System monitoringu przepompowni sieciowych, oparty o łączność GPRS