POSTER / Referencje / Systemy monitoringu

Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej w Tolkmicku

System monitoringu przepompowni sieciowych, oparty o łączność GPRS