POSTER / Referencje / Systemy monitoringu

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach

System monitoringu przepompowni sieciowych, oparty o łączność GPRS