POSTER / Referencje / Systemy monitoringu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze

System monitoringu przepompowni sieciowych, oparty o łączność GPRS