POSTER / Referencje / Systemy monitoringu

Urząd Gminy w Dragaczu

System monitoringu przepompowni sieciowych, oparty o łączność GPRS