POSTER / Referencje / Systemy monitoringu

Urząd Gminy Strzyżów

System monitoringu przepompowni sieciowych, oparty o łączność GPRS