POSTER / Referencje / Systemy monitoringu

Urząd Gminy Pszczółki

System monitoringu przepompowni sieciowych, oparty o łączność GPRS