POSTER / Referencje / Systemy monitoringu

Urząd Gminy Mrocza

System monitoringu przepompowni sieciowych, oparty o łączność GPRS