POSTER / Referencje / Systemy monitoringu

Urząd Gminy Lniano

System monitoringu przepompowni sieciowych i oczyszczalni ścieków, oparty o łączność GPRS