POSTER / Referencje / Systemy monitoringu

Urząd Gminy Lipnica

System monitoringu przepompowni sieciowych, oparty o łączność GPRS