POSTER / Referencje / Systemy monitoringu

Urząd Gminy Karsin

System monitoringu pompowni sieciowych i oczyszczalni ścieków, oparty o łączność GPRS