POSTER / Referencje / Systemy monitoringu

Urząd Gminy Dobroszyce

System monitoringu pompowni sieciowych, hydroforni i stacji uzdatniania wody, oparty o łączność GPRS