POSTER / Referencje / Systemy monitoringu

Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

System monitoringu pompowni sieciowych i stacji uzdatniania wody, oparty o łączność GPRS