POSTER / Referencje / Systemy monitoringu

PWIK Szczecinek

Wykonanie centralnego stanowiska dyspozytorskiego do monitoringu, stworzenie aplikacji do wizualizacji i archiwizacji danych o obiektach gospodarki komunalnej