POSTER / Referencje / Systemy monitoringu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Szczecinek

System monitoringu pompowni sieciowych, hydroforni i stacji uzdatniania wody, oparty o łączność GPRS