POSTER / Referencje / Systemy monitoringu

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EKO Sp. z o.o. w Iławie

System monitoringu przepompowni sieciowych, oparty o łączność GPRS