POSTER / Referencje / Systemy monitoringu

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. we Wronkach

System monitoringu przepompowni sieciowych, oparty o łączność GPRS