POSTER / Referencje / Systemy monitoringu

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

System monitoringu przepompowni sieciowych, oparty o łączność GPRS