POSTER / Referencje / Systemy monitoringu

Mściwojów – Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych o. Legnica

System monitoringu przepompowni sieciowych, oparty o łączność GPRS