POSTER / Referencje / Systemy monitoringu

Lipno

Wykonanie centralnego stanowiska dyspozytorskiego do monitoringu, stworzenie aplikacji do wizualizacji i archiwizacji danych o obiektach gospodarki komunalnej