POSTER / Referencje / Systemy monitoringu

Jabłonna

Wykonanie centralnego stanowiska dyspozytorskiego do monitoringu, stworzenie aplikacji do wizualizacji i archiwizacji danych o obiektach gospodarki komunalnej