POSTER / Referencje / Systemy monitoringu

Gminny Zakład Usług Wodnych w Fredropolu

System monitoringu przepompowni sieciowych, oparty o łączność GPRS