POSTER / Referencje / Systemy monitoringu

Gminny Zakład Komunalny w Chojnicach

System monitoringu przepompowni sieciowych, stacji uzdatniania wody, oparty o łączność GPRS