POSTER / Referencje / Systemy monitoringu

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu

System monitoringu przepompowni sieciowych, oparty o łączność GPRS