POSTER / Referencje / Systemy monitoringu

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowie

System monitoringu przepompowni sieciowych, oparty o łączność GPRS